Skip to content

XIX. Willem C. Vis Moot – relacja

W dniach 29 marca – 5 kwietnia pierwsza reprezentacja  Uniwersytetu Szczecińskiego wzięła udział w XIX. edycji konkursu z międzynarodowego arbitrażu handlowego im. Willema C. Visa w Wiedniu. “Vis Moot” jest uważany za najbardziej prestiżowy konkurs prawniczy typu “moot court” na świecie.

Pięcioosobowa drużyna wzięła udział w czterech symulacjach postępowania arbitrażowego i zmierzyła się z uniwersytetami z Australii (La Trobe University i Deakin University) oraz z Rosji (Russian Foreign Trade Academy i People’s Friendship University of Russia z Moskwy).

Patronat nad przedsięwzięciem objęli Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Okręgowa Rada Adwokacka, Wybranowski Nowicki Biuro Prawne oraz Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego.

DZIEŃ 1 – Otwarcie

Starcia poprzedziło wielkie otwarcie – w tym roku w Wiedniu spotkało się 281 uniwersytetów z całego świata.  W wiedeńskim Konzerthaus witali nas między innymi Sekretarz Komisji ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), prof. Eric Bergsten – dyrektor konkursu, a także prezes Chińskiej Izby Arbitrażowej (CIETAC).

Tradycją konkursu jest, że co roku profesor Harry Flechtner komponuje utwór dotyczący konkursowego case’u.  W tym roku Profesor napisał operę (na jedną gitarę!). Po siedmiu miesiącach pracy nad kazusem konkursowym, w oczach uczestników Moota tego typu występ daje prof.  Flechtnerowi status gwiazdy rock’a.

Profesor zresztą bardzo dobrze czuje się również w innych gatunkach muzycznych – poniżej “Mootie Blues”. W utworze podmiot liryczny opisuje ten z aspektów konkursu (miesiące rozbijania kazusu na czynniki pierwsze, ćwiczeń z prezentacji, czytania orzeczeń i publikacji dotyczących aktów prawnych), który powoduje, że jego uczestnicy pozbywają się w dużej mierze życia prywatnego na czas “Vis Moota”.

DZIEŃ 2 – University of Szczecin vs People’s Friendship University of Russia

Starcia konkursowe trwają od 60. do 90. minut. Każda ze stron postępowania ma pół godziny na zaprezentowanie swoich argumentów przed panelem trzech profesjonalnych arbitrów.

Kazusy będące przedmiotem Vis Moota są zawsze na tyle złożone, że nie pozwalają żadnej ze stron uzyskać przewagi względem przeciwnika procesowego co do wszystkich poruszanych problemów. Tegoroczny kazus obejmował m.in. kwestię zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej w wyniku wystąpienia siły wyższej,  jurysdykcji trybunału arbitrażowego i zdatności arbitrażowej problemów z zakresu prawa karnego. Pojawiła się też łapówka, kwestia wyłączenia arbitra i pełnomocnika strony przeciwnej z postępowania, a także problematyka granic odpowiedzialności odszkodowawczej.

Po samym starciu arbitrzy, zamiast orzeczenia, formułują krótkie recenzje wystąpień wszystkich uczestników symulacji.  Nasza drużyna we wszystkich wystąpieniach zebrała pozytywne recenzje i przydatne wskazówki od praktyków, które, mamy nadzieję, zostaną wykorzystane przez naszych następców.

DZIEŃ 3 – University of Szczecin vs Deakin University

W trzecim dniu naszego pobytu w Wiedniu po raz pierwszy mieliśmy okazję występować przeciwko native speakerom i to w dodatku uczestniczącym w konkursie rok w rok od 19 lat. Starcie odbyło się w międzynarodowej siedzibie korporacji DLA PIPER. W panelu arbitrażowym zasiedli eksperci z Nowego Jorku i Holandii.

DZIEŃ 4 – University of Szczecin vs La Trobe University

Starcia odbyły się w siedzibie Baker & Mckenzie w Wiedniu.  Po samej potyczce mieliśmy kilka godzin na zwiedzenie austriackiej stolicy.

DZIEŃ 5 – University of Szczecin vs Russian Foreign Trade Academy i ogłoszenie rund finałowych

Pełne nagranie dostępne jest tutaj

Po ostatnim pojedynku udaliśmy się do Wiedeńskiego Centrum Kongresowego na ogłoszenie uczestników rund finałowych – niestety nie dostaliśmy się do finałów. Spośród  siedmiu polskich uczelni, które wystawiły swoje reprezentacje w rundach turniejowych finału udział wzięły tylko Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

FINAŁ

Runda finałowa była połączona z oficjalnym obiadem na ponad dwa tysiące osób.

Podczas bankietu mieliśmy okazję osobiście poznać m.in profesora Flechtnera i prof. Erica Bergstena – dyrektora konkursu.

Miłym zaskoczeniem było zobaczyć na finałowej scenie członków reprezentacji z Uniwersytetu Nalsar z Indii, z którymi zaprzyjaźniliśmy kilka dni wcześniej. Naprzeciwko Nalsar stanęli członkowie reprezentacji University College of London. Ostatecznie zwycięzcą XIX. Vis Moota został University of Nalsar, któremu kibicowaliśmy.

Kolejne edycje

Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do zgłoszenia się do udziału w kolejnych edycjach Vis Moota. Informacje o planowanym naborze pojawią się wkrótce w dziale Rekrutacja.

Podziękowania

Nasze przedsięwzięcie nie miałoby szans się udać bez udziału i życzliwości wielu osób, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy podarowali nam swój czas, dobrą wolę i wsparcie finansowe.

W szczególności  bardzo serdecznie dziękujemy:

Panu prof. dr. hab. Waldemarowi Tarczyńskiemu – Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego

Panu dr hab. prof.  Zbigniewowi Kuniewiczowi – Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Władzom Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, a w szczególności Panu mec. Markowi Mikołajczykowi – Dziekanowi Rady

Panu mec. Sławomirowi Nowickiemu, a także Pani mec. Alinie Łuczak i pani mec. Katarzynie Bielarczyk z Biura Prawnego Wybranowski i Nowicki

Pani dr Kindze Fladze-Gieruszyńskiej – Opiekunowi naszego przedsięwzięcia, a także Koła Arbitrażu i Mediacji działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Panu prof. dr hab. Andrzejowi Witkowskiemu – Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego

Panu prof. dr hab. Edwardowi Włodarczykowi – Prorekorowi ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego

Pani dr hab. prof. US Mirosławie Gazińskiej – prorektorowi ds. Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego

Panu sędziemu Henrykowi Sobocińskiemu – prezesowi Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego

Pani dr Beacie Kanarek – prodziekan ds. studenckich WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

Panu dr hab. prof. US Rajmundowi Molskiemu – prodziekanowi ds. Nauki i Organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego

Panu mec. Piotrowi Dobrowołowiczowi – redaktorowi naczelnemu “In Gremio”

Panu mec.  Romanowi Ossowskiemu

Panu mec. Mikołajowi Kołeckiemu

Karolinie Gmerek – prezes Koła Naukowego “Prolepsis”

Panu Krzysztofowi Trzcińskiemu i Zespołowi Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego

Pawłowi Brzozowskiemu

Our special thanks also go to our friends from University of Valencia, People’s Friendship University of Russia, Russian Foreign Trade Academy, NY University, Uni of Shanghai, Nalsar University, University of Poznan, Warsaw, Jagiellonian University, Masaryk University, Nicolaus Copernicus University and others who made the whole thing so much fun in Vienna!

Advertisements

Współpatronat Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego

Z przyjemnością informujemy, że współpatronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego.

Udział w warszawskim pre-moocie

W dniach 8-9 lutego członkowie Reprezentacji Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczyli w pre-moocie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski.  “Pre-mooty” to rozgrywki poprzedzające Vis Moota, organizowane na całym świecie, dzięki którym poszczególne drużyny mogą doskonalić swoje umiejętności oraz sprawdzić siłę przygotowanych argumentów.

W Warszawie nasz zespół wziął udział w siedmiu 90-minutowych rozprawach, ścierając się z drużynami Uniwersytetu z Torunia, Wrocławia, Ołomuńca, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwerystetu Masaryka, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Humboldta.

Współpatronat Okręgowej Rady Adwokackiej

Z przyjemnością informujemy, że współpatronat nad przygotowaniami zespołu objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie.

Zakończenie przygotowań w ramach części pisemnej Vis Moota

Wysłaliśmy drugie konkursowe memorandum. Łącznie z poprzednim pismem to już ponad 100 stron maszynopisu i tyleż samo źródeł i case’ów na podstawie których budowaliśmy argumentację!

Zakończenie prac wakacyjnych i kazus 2011/2012

Z końcem września zespół zakończył wakacyjny blok przygotowań – zapoznaliśmy się z aktami prawnymi na których będziemy pracować w najbliższych miesiącach i napisaliśmy próbne memorandum na podstawie kazusu z zeszłorocznej edycji Vis Moota.

7go października zostanie opublikowany kazus edycji 2011/2012 – czekamy z niecierpliwością!

 

Współpatronat Kancelarii Prawnej i Toastmasters International

Z przyjemnością informujemy, że nad naszym przedsięwzięciem współpatronat objęła kancelaria Wybranowski & Nowicki.

 

Merytorycznie wspierać będzie nas też Toastmasters Passionate Speakers Club, który jest częścią Toastmasters International – międzynarodowej organizacji zajmującej się promowaniem i doskonaleniem umiejętności publicznego przemawiania.